راه های ارتباطی با بیمارستان

شماره تماس: 08338321701

ایمیل: info@bistonhospital.com
اینستاگرام: @bistoon.hospital
آپارات: aparat.com/bistoon.hospital
ارتباط با دپارتمان روابط عمومی: 09216116439
شماره داخلی روابط عمومی و بین الملل: 315
ارتباط با دپارتمان بین الملل:09128390028
ارتباط با مترجم بیمارستان:09211294188 

بخش­های  بستری

اورژانس: شماره داخلی 225-226

بخش داخلی: شماره داخلی 221-222

بخش مردان: شماره داخلی 211-212

بخش زنان 3: شماره داخلی 217-218

بخش اطفال:  شماره تماس داخلی 215-216

نوزادان و ان آی سی یو: شماره داخلی 246

سی سی یو: شماره داخلی 239-240

آی سی یو: شماره داخلی 260-261

قلب و چشم: شماره داخلی223-224

آی سی یو قلب: شماره داخلی 290

زنان 4: شماره داخلی 219-220

آنکولوژی: شماره داخلی 385

زایشگاه: شماره داخلی 249

پاراکلینیک

ازمایشگاه:  شماره داخلی  234-235

تصویر برداری:  شماره داخلی 229-230

سی تی آنژیوگرافی: شماره مستقیم 08338331101  

 رادیوتراپی: شماره داخلی 273   

تست ورزش اقای احسانوند: 

داروخانه: شماره داخلی 370

فیزیوتراپی: شماره داخلی 232

یورودینامیک: شماره داخلی 287

کلینیک ها

کلینیک چشم: شماره مستقیم 08338331705

کلینیک تخصصی  شماره مستقیم 08338331826