تصاویر
اطلاعات مربوط به آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان بیستون با همکاری پزشکان مجرب پاتولوژیست و کارشناسان علوم آزمایشگاهی آماده ارائه تمامی خدمات تشخیصی آزمایشگاه جهت بیماران بستری و سرپایی می‌باشد. آزمایشاتی در واحد ‌های مختلف این آزمایشگاه انجام می‌شود شامل موارد ذیل مییاشد: آزمایشات سیتوپاتولوژی و هیستوپاتولوژی ، کلیه آزمایشات .تشخیصی بیوشیمی بالینی ، خون شناسی ، باکتری شناسی بالینی و آزمایشات انگل شناسی آماده پاسخگویی موثر و سریع  به همکاران محترم بالینی می‌باشد.

آزمایشگاه بیمارستان بیستون بابهره‌گیری از انواع دستگاه‌های بروز در زمینه‌های آزمایشات بالینی و انجام کلیه‌ی تست‌های ایمونوهیستوشیمی و پاتوبیولوژیو همچنین با بهره‌گیری از تکنیک فروزن سکشن جهت جوابدهی سریع نمونه‌های پاتولوژی حین عمل جراحی می‌باشد.