داروخانه بيمارستان بيستون در مساحتي به طول 100 متر مربع در طبقه همكف بيمارستان واقع شده و در دو بخش سرپايي و بستري مشغول خدمت رساني به مراجعين مركز مي باشد. داروخانه بخش سرپايي بيمارستان، با دارا بودن داروهاي تخصصي و فوق تخصصي پاسخگوي مراجعين به بخش هاي انكولوژي، آنژيوگرافي، سي تي آنژيو، اندوسكوپي و همچنين درمانگاه تخصصي چشم پزشكي مي باشد.

علاوه بر آن اين واحد به صورت 24 ساعته كليه داروهاي مورد نياز بيماران در بخش هاي بستري را تامين مي كند. جديدترين و به روزترين ملزومات و تجهيزات پزشكي مورد نياز بيماران جهت اعمال جراحي در سه اتاق عمل جنرال، چشم و قلب و آنژيوگرافي در داروخانه بيمارستان موجود و براي بيماران مورد استفاده قرار مي گيرد.

رسالت ما در اين واحد ارائه خدمات دارويي به مراجعه كنندگان محترم با حداكثر پوشش بيمه اي و حداقل هزينه و برترين كيفيت مي باشد.