اخبار و رویدادها

برگزاری کمیته IPD در بیمارستان بیستون

مدیر سیستم 0 286 رتبه مطلب: 2.0

این جلسه در مورخه پنج شنبه 21 دیماه 1402 با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان با محوریت چگونگی تسهیل سازی امور بیماران بین الملل چه در جذب و چه در  فرآیند پیگیری امور بیماران  پس از ترخیص برگزار گردید.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RSS
12