‌بخش‌ها و اتاق‌های عمل

بخش‌های بستری 


بخش های زنان و زایمان:

بیمارستان دارای 2 بخش مستقل زنان و زایمان با ظرفیت 52 تخت می باشد. اتاق های بستری متناسب با نیاز و درخواست بیماران بصورت تک خوابه ،دوخوابه و 4 خوابه طراحی و فعالیت دارند.
بخش جراحی مردان :

جهت رعایت کامل طرح انطباق یک بخش مستقل جراحی عمومی با ظرفیت 26 تخت فعالیت می نمایند.
بخش جراحی 2 و IPD  :

بیمارستان بیستون فعال ترین مرکز درپذیرش بیماران خارجی در استان می باشد و بیش از نیمی از بیماران خارجی استان  در این مرکز بستری می گردند.جهت پوشش مطلوب و ارائه مراقبت به بیماران بین الملل به بخش IPD   با ظرفیت 24 تخت فعالیت می نمایند .
بخش اطفال :

با ظرفیت 13 تخت و فراهم نمودن شرایط دلپذیر جهت کودکان فعالیت داشته و از امکانات لازم نظیر اتاق بازی و کتابخانه اطفال برخوردار میباشد.
بخش داخلی :

بیماران گروههای داخلی ، عفونی و نورولوژی در این بخش تحت مراقبت و درمان قرار دارند .
بخش جراحی قلب و چشم : با ظرفیت 25 تخت جهت بستری بیماران جراحی چشم و بیماران انتقال یافته از ICU  جراحی قلب
بخش CCU :

بیمارستان دارای یک بخش 10تختخوابه مدرن با تجهیزات و امکانات مدرن و برخورداری از 2 سوییت  VIP  جهت حضور و همراهی خانواده  با بیمار 
اتاق های عمل جراحی :

بیمارستان دارای 2 واحدجداگانه بخش اعمال جراحی می باشد.
بخش اعمال جراحی جنرال دارای 10 اتاق و ریکاوری، بخش اعمال جراحی قلب و چشم دارای 4 اتاق عمل مجهز و اختصاصی

اورژانس :

دارای تریاژ و 6 تخت تحت نظر بزرگسال ، تریاژمامایی و تحت نظر ژنیکولوژی و تحت نظر اطفال ، اتاقCPR ،ایزوله عفونی ،اتاق عمل سرپایی، اتاق سوختگی و مسمومیت ، پانسمان و تزریقات .  
  بلوک زایمان و

LDR  : 

مجهز ترین LDR  در بین بیمارستانهای استان و برخوردار از 3 واحد کاملا مستقل و اختصاصی جهت پذیرش و انجام زایمان طبیعی ،زایمان در آب و زایمان بی درد می باد.
NICU   :

دارای 4 تخت با تجهیزات و امکانات استاندارد و جهت مراقبت از نوزادان نارس.
نوزادان و SCN :

جهت تکمیل و ارتقا خدمات بخش NICU ، بیمارستان بیستون  دارای 10 تخت نوزادان و SCN   جهت پوشش و ارائه مراقبت به نوزادان بیمار می باشد.
تخت های نرسری:

به منظور ایجاد شرایط مطلوب همجواری مادر و نوزادو بهره مندی از آغوش پر مهر مادران تعداد 10کات نوزادان فرایند همجواری مادر و کودک را در بخش های زنان و زایمان فراهم می نمایند.


ICU   جراحی جنرال :
درمجاورت اتاق های عمل جنرال با ظرفیت 10تخت بستری و برخوردار از پزشک مقیم بیهوشی
ICU    جراحی قلب: ICU   جراحی قلب با بهره مندی از زبده ترین و با تجربه ترین کادر درمان با4 تخت بستری و کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز در مجاورت اتاق عمل جراحی قلب قرار دارد.

تصاویر